ΑΝΟΙΞΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΞΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Εταιρείας

Ειδική εκπαίδευση, Λογοθεραπεία, Ψυχολογική Αξιολόγηση και Υποστήριξη. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Το κέντρο απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένους διεπιστημονικούς συνεργάτες ειδικών ψυχικής υγείας. Στο κέντρο παρέχονται υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης, λογοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, ψυχοθεραπείας, μαθησιακής υποστήριξης, οργάνωσης μελέτης, συμβουλευτικής παιδιών και γονέων, βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις με καίρια θέματα ενημέρωσης για τους σύγχρονους γονείς.