Χαραλαμπιδης Σ. Πετρος & Α/φοι ΛΤΔ

Charalambides S. Petros & bros ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Η εταιρεία Χαλαμπίδης Σ. Πέτρος και Αφοί Λτδ δραστηριοποιείται στο τομέα της εκτέλεσης τεχνικών έργων (έργα υποδομής, οδοποιίας χωματουργικά, διαχωρισμοί οικοπέδων, αποχετευτικά κ.α.) και στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Συστάθηκε στις 2 Μαΐου 1974  με έδρα την Κερύνεια από τον κ. Πέτρο Χαραλαμπίδη. Λόγω της Τουρκικής Εισβολής και Κατοχής η Εταιρεία έμεινε για ένα  διάστημα αδρανής. Ο κ. Χαραλαμπίδης δραστηριοποιήθηκε στην Εκτέλεση Τεχνικών Έργων στην Πάφο μέχρι το 1988, χρονιά κατά την οποία επαναδραστηριοποίησε την εταιρεία και  το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος κοντά στο χωριό Μαραθούντας της Πάφου.  

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτικών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για Τεχνικά Έργα Α΄ Τάξης