Comulti Printforms Ltd

Comulti Printforms Ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Δυναμική επικοινωνία

Οι επαγγελματικές σχέσεις της Comulti Printforms χαρακτηρίζονται από την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της κάθε εταιρίας και την άψογη επικοινωνία του προσωπικού μας με σας, τους πελάτες μας. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που συνθέτουν τις ιδιόμορφες ανάγκες των υπηρεσιών ή προϊόντων σας, κτίζουμε μαζί σας μια δυναμική συνεργασία και φροντίζουμε ώστε, οι δικές μας υπηρεσίες να διευκολύνουν τις δικές σας επαγγελματικές δραστηριότητες και συναλλαγές.

Μέλημα μας είναι να συνδράμουμε στην επανατροφοδότηση των επαγγελματικών σας σχέσεων με τους δικούς σας πελάτες, αλλά και στη δημιουργία νέων καναλιών για δραστική επικοινωνία ανάμεσα στο καταναλωτικό κοινό και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

 

Μια δημιουργική ομάδα

Ανάλογα με το είδος των εργασιών σας χρειάζεστε εκείνα τα συνήθη ή εξειδικευμένα προϊόντα της Comulti που θα συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση της εταιρίας σας. Οι άνθρωποι μας είναι πάντοτε στη διάθεση σας, για να σας προτείνουν, να βοηθήσουν ή να σας κατευθύνουν στην επιλογή των κατάλληλων τυπογραφικών εντύπων, με στόχο τη βελτίωση των δικών σας υπηρεσιών προς τους πελάτες σας. Μη διστάζετε να αποταθείτε σε μας, για να μελετήσουμε μαζί σας και να κατασκευάσουμε έντυπα όλων των τύπων, από συνήθη μέχρι απόρρητα, για όλο το φάσμα των εργασιών σας ή να υλοποιήσουμε καινοτομίες στα υπάρχοντα τυπογραφικά έντυπα της δουλειάς σας που θα ελαχιστοποιήσουν το χρόνο εργασίας και θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας σας.

 

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Αρχή μας στην Comulti είναι η άψογη συνεργασία με τους πελάτες μας, που προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και στηρίζεται στην αποτελεσματική, αλλά διακριτική αξιοποίηση των πληροφοριών που μας δίνονται. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας αποτελεί αποδεδειγμένη εγγύηση της εχεμύθειας, της ευσυνειδησίας και της υπευθυνότητας που επιδεικνύει το προσωπικό μας απέναντι σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες μας. Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς της Κύπρου, με τη δημόσια υπηρεσία, με ημικρατικούς οργανισμούς, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και με σημαντικές εταιρίες του εξωτερικού αποδεικνύει τη συνέπεια και την αξιοπιστία της εταιρίας μας.