Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

Cyprus Gaming and Casino Supervision Commission

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Αρχή αποτελεί τον ρυθμιστή της λειτουργίας του/των καζίνο στη Δημοκρατία της Κύπρου. Εκδίδει τις σχετικές άδειες και ρυθμίζει τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Καζίνο καθώς και των άτόμων που εργάζονται στο καζίνο, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και των υπαλλήλων του καζίνο, των Λειτουργών Διευθέτησης, των Αντιπροσώπων Διευθέτησης και των Προμηθευτών Παιγνιομηχανών και των Πάροχων Υπηρεσιών Συντήρησης Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Παιγνίων Καζίνο.

 

Εκτός από τη χορήγηση των σχετικών αδειών και τη διασφάλιση στης εφαρμογής του ρυθμιστικού περιβάλλοντος του Διαχειριστή του καζίνο και των ατόμων που εργάζονται σ’ αυτό, η Αρχή έχει καθήκον να προστατεύει το κοινό από τις αρνητικές συνέπειες των παιγνίων καζίνο, ειδικότερα τα νεαρά άτομα και τις ευάλωτες ομάδες και να εφαρμόζει συγκεκριμένα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα.

 

Η Αρχή είναι επιφορτισμένη με την τάχιστη διεκπεραίωση του ανωτέρω έργου από την σύστασή της το 2017 και την έναρξη των εργασιών της τον Ιανουάριο του 2018. Στα επόμενα 4 χρόνια, η Αρχή έχει δεσμευτεί να καταρτίσει νεό ρυθμιστικό περιβάλλον και να διευρύνει τις δυνατότητες εποπτείας της διεξαγωγής των παιγνίων καζίνο στην Κύπρο, αναβαθμίζοντας διαρκώς το ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω του θέρετρου Καζίνο, και προβαίνοντας στις κατάλληλες τροποποιήσεις.

 

Όλες οι δραστηριότητες της Αρχής διέπονται από θεσμικό πλαίσιο.