Felicita Kindergarten

Felicita Kindergarten Ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Πρώτο στη Κύπρο-Πιστοποιητικό Ασφαλείας Παιγνιδότοπου

Έχει απονεμηθεί από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης το Πιστοποιητικό Ασφάλειας του Παιγνιδότοπου ( ΚΕΠ ) το οποίο απονεμήθηκε σε ειδική τελετή από τον Έντιμο Υπουργό Οικονομικών στην Διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

 

Πρώτο ιδιωτικό οικολογικό νηπιαγωγείο στη Κύπρο

Το νηπιαγωγείο μας είναι το πρώτο Ιδιωτικό Οικολογικό στη Κύπρο. Ανήκει στα ΄΄ Οικολογικά σχολεία ΄΄ από το 2002. Το νηπιαγωγείο μας στοχεύει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και στη ανάπτυξη σεβασμού και ευαισθησίας προς το φυσικό, το ανθρωποκοινωνικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Κάθε χρόνο γίνεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σύμφωνα πάντα με τη CYMEPΑ, τον Εθνικό μας Συντονιστή, για προστασία του περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 

Διεθνής Αναγνώριση

Το νηπιαγωγείο μας έχει επιλεγεί και εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό O.V.D.B. και την Ολλανδική κυβέρνηση για πρακτική εξάσκηση στην Εκπαίδευση Παιδαγωγών και Κοινωνικών Λειτουργών.

 

Διδυμοποίηση

Το νηπιαγωγείο μας τροχιοδρομεί την διδυμοποίησή του με νηπιαγωγείο από την Ελλάδα, που στόχο έχει την συνεργασία σε διάφορους τομείς και σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει σε έρευνες για καινούριες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και έρευνες για την ανάπτυξη του παιδιού όσον αφορά την υγειά και την υγιεινή διατροφή.