Θεραπευτικό Κέντρο Γέφυρες Ανάπτυξης

Θεραπευτικό Κέντρο Γέφυρες Ανάπτυξης

Πληροφορίες Εταιρείας

Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Ειδικής εκπαίδευσης,Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Σχολικού Διαβάσματος.