Ελληνική Τράπεζα

Hellenic Bank Public Company Ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε να λειτουργεί το 1976. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

2 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας

Senior Software Engineer Back-End

Quality Assurance Test Engineer