Ελληνική Τράπεζα

Hellenic Bank Public Company Ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε να λειτουργεί το 1976. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

3 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας

IT Governance Specialist

Analyst/Programmer (Middleware Platform)

Analyst/Programmer (Core Banking System)