ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Ιατρικόν Κέντρο - Μονάδα Αποκατάστασης - Στέγη Ηλικιωμένων

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ άρχισε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 1995 και σ’ αυτό έχουν αναπτυχθεί σταδιακά ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.