Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών

Migrant Information Centre (MIC)

Πληροφορίες Εταιρείας

The Migrant Information Centre (MIC) has developed services based on our core values of listening, empathy, understanding and supporting individual vulnerable migrants. Our four offices employ highly trained personnel ready to respond in a variety of requests.

 

1 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας