ΙΔ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Νικολέττη

Πληροφορίες Εταιρείας

Το φροντιστήριο –μελετητήριο Νικολέττη είναι ένα νεοσύστατο σύγχρονο εκπαιδευτήριο στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους καθηγητές με πείρα, ενθουσιασμό, παιδαγωγικό υπόβαθρο στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με βασικό στόχο την επιτυχία των μαθητών τους και την κατάκτηση υψηλών στόχων. Η εκπαιδευτική πρόταση του φροντιστηρίου Νικολέττη συνίσταται στην εξατομικευμένη διδασκαλία, στην επανάληψη της ύλης μέσω ασκήσεων εμπέδωσης και στη προσομοίωση εξετάσεων.