Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Nicosia Municipal Multifunctional Foundation

Πληροφορίες Εταιρείας

Το ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να συμβάλει στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τόσο την εντός όσο και την εκτός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Στόχος του ιδρύματος είναι η λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους Δημότες Λευκωσίας.

 

Τα προγράμματα του Πολυδύναμου Κέντρου περιλαμβάνουν:
• Κέντρο Ηλικιωμένων
• Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
• Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας παιδιών Λευκωσίας- Ουράνιο Τόξο
• Διαπολιτισμικό Κέντρο
• Συμβουλευτικό Κέντρο
• Ανοικτό Σχολείο
• Κοινωνικά Προγράμματα στο Δρόμο

 

Βασική επιδίωξη είναι η συνεργασία με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την κοινωνία των πολιτών και με άτομα ή εταιρίες με κοινό όραμα και στόχους