SAVERO DISTRIBUTORS LTD

Savero Distributors Ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Importers and Distributors in Cyprus of alcoholic and other beverage, member of Erotokritos L. Antoniades and Sons Ltd. Est. 1924.

10 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας

Accounting Officer