Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστήμιου Κύπρου

University of Cyprus Nursery and Kindergarten Lito Papachristoforou

Πληροφορίες Εταιρείας

Το πανεπιστημιακό σχολείο, ο βρεφικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου και το νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών από την ηλικία των 4 μηνών μέχρι και την Προδημοτική. Η βρεφική περίοδος με βάση τη βιβλιογραφία ορίζεται από την ηλικία της γέννησης μέχρι τα 3 χρόνια. Η περίοδος πριν το σχολείο είναι η προσχολική περίοδος και αναφέρεται στις ηλικίες 3-5 χρόνων και 8 μηνών. Τον τελευταίο χρόνο πριν το δημοτικό σχολείο τα παιδιά ηλικίας 4.8-5.8 χρόνων φοιτούν στην Προδημοτική, η οποία είναι υποχρεωτική και δωρεάν από το κράτος. Στα πλαίσια αυτών των περιόδων απώτερος μας στόχος είναι να στηρίξουμε τα παιδιά να αναπτύξουν ποιοτικές σχέσεις, μέσα από τις οποίες θα διαμορφώσουν τις πολλαπλές τους ταυτότητες (π.χ. βρέφος, νήπιο, αδελφή, κορίτσι), να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους με έμφαση στη μάθηση (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλλιέργεια στάσεων και γνώσεων) και την ολόπλευρη ανάπτυξη (π.χ. νοητική ενδυνάμωση, κοινωνική και προσωπική συνειδητοποίηση, συναισθηματική ενδυνάμωση). Δημιουργούμε ευκαιρίες και προκλήσεις για να αποκτήσουν φωνή, να συμμετάσχουν, να εμπλακούν στη λύση προβλημάτων και να αναπτυχθούν ως ενεργοί πολίτες με ευθύνη για την κοινωνία και τον κόσμο.
Στο πανεπιστημιακό σχολείο αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ως άτομα με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Θεωρούμε τα παιδιά κάθε ηλικίας ικανά, με δυνατότητες μάθησης οι οποίες αναδύονται με διαφορετικούς ρυθμούς και υποστηρίζουμε ότι αναπτύσσονται και μαθαίνουν κυρίως μέσα από το παιχνίδι. Επιπλέον εφαρμόζουμε παιδαγωγικά κατάλληλες πρακτικές οι οποίες σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών και αξιοποιούν την παιδαγωγική της ακρόασης και των σχέσεων. Στο πανεπιστημιακό σχολείο πιστεύουμε στο το εν-δυνάμει του παιδιού γι΄αυτό και δίνουμε χώρο και χρόνο στο κάθε παιδί να αναπτυχθεί και να μάθει μέσα και πέρα από τις δυνατότητές του (ΖΕΑ).
Οι επιστημονικά καταρτισμένες νηπιαγωγοί του σχολείου εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές και τεκμηριώνουν συστηματικά τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών. Τέλος στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης αναστοχαζόμαστε και οδηγούμαστε σε αναθεωρημένες πρακτικές με απώτερο σκοπό να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και όλης της κοινότητας μας.