ZARIFOPOULOS CYPRUS LTD

ZARIFOPOULOS CYPRUS LTD

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Ελληνική Εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με αντικείμενο τη μελέτη, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων:

  • Ασφαλείας έναντι κλοπής και ληστείας
  • Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
  • Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης
  • Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Μεταφοράς Εικόνας και Τηλεμετρίας
  • Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης
  • Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων