Παραχώρηση υποτροφιών σε δημότες Έγκωμης

Παραχώρηση υποτροφιών σε δημότες Έγκωμης

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLan Cyprus

 

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στα πλαίσια συνεργασίας με τον Δήμο Έγκωμης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ειδική μείωση στα δίδακτρα του Πανεπιστημίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020.

  • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €2,450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7,500 το χρόνο, για όλα τα χρόνια φοίτησης
  • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €3,600 στα αρχικά δίδακτρα για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6,900

 

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω μειώσεις διδάκτρων ισχύουν για εισδοχή τον Οκτώβριο του 2019 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου. Διασαφηνίζεται ότι οι πιο πάνω υποτροφίες ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές και δεν μπορούν να συνδυαστούν και/ή να προστεθούν σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή υποτροφία.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 24694005 / 24694059 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν τον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 30 Ιουλίου 2019 στο τηλέφωνο 22464796/22453800 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Δήμο Έγκωμης, αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του ανάλογου προγράμματος σπουδών.

 

Α. Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Για μαθητές αποφοίτους του σχολικού έτους 2017-18, καθώς επίσης και μαθητές και μαθήτριες του αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-19

  1. Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
  2. Τέσσερεις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99.
  3. Οκτώ (8) μερικές* υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99.

* Μερικές υποτροφίες από 10-20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

 

Β. Μεταπτυχιακά συμβατικά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν διάφορα σχέδια υποτροφιών για τα πιο πάνω προγράμματα που αφορούν αποφοίτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι υποτροφίες, ύψους μέχρι και 50% των διδάκτρων, καλύπτουν ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (90 ECTS).

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Πανεπιστήμιο.

 

Γ. Οικονομική στήριξη και βοηθήματα

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ο αριθμός των υποτροφιών, τα ποσά τους καθώς και η επιλογή των υποψηφίων αποφασίζονται από ειδική επιτροπή. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, διατίθενται σε αποφοίτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

  1. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
  2. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

 

Δ. Αθλητικές υποτροφίες

Παρέχονται επίσης αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/αθλήτριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

 

Σημείωση: Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick. Στον φοιτητή θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/μείωση που δικαιούται.

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά τον Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 7 Αυγούστου 2019 στο τηλέφωνο 22464796/22453800 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]