ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ (5) ΠΕΝΤΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΥΠΥ

Ο ΟΚΥπΥ ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις για τις (5) πέντε κενές θέσεις των Διοικητικών Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού, θα διεξαχθούν την Παρασκευή 04/10/2019.

 

Οι αιτούντες υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα ειδοποιηθούν ο καθένας ξεχωριστά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν αναγράψει στην αίτησή τους, για την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google (Gmail), θα πρέπει να ελέγχουν και την κατηγορία Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Junk και Spam), καθώς πιθανόν να προκύψει πρόβλημα στην παραλαβή του μηνύματος για το οποίο πρόβλημα ο ΟΚΥπΥ, δεν ευθύνεται.