Μέτρα στήριξης: Δείτε όλες τις αιτήσεις και πληροφορίες για τα επιδόματα

Στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, έχουν αναρτηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, όλες οι αιτήσεις για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών και το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζόμενων, που εμπίπτουν στα μέτρα στήριξης απασχόλησες, εργαζομένων και ευάλωτων ομάδων από τις συνέπειες των μέτρων που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση για τον κορωνοϊό. 

 

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα θα αναρτηθούν το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και άμεσα όπως και η Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους. 

 

Αναλυτικά:

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Θα καταβληθεί σε όσους εργαζόμενους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.

Σε περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών. Σε πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Η άδεια χορηγείται σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο έτερος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζόμενων

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υποβάλλεται από:

i. Αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους, ή

ii. που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους

Πρόκειται για την ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να καταστεί δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή πατήστε ΕΔΩ

 

Πηγή: sigmalive.com