Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες για να πετύχουν αναστολή δόσεων

Οδηγίες του ΣΥΠΡΟΔΑΤ μετά από μελέτη του διατάγματος.

 

Οδηγίες στους δανειολήπτες βάσει του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για αναστολή των δόσεων εξέδωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών.

 

Σύμφωνα με αυτές:

Όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν το διάταγμα.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν την αναστολή των δόσεων τους (κεφάλαιο και τόκος) πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα, που να υπογράφεται από τον πρωτοφειλέτη – συνοφειλέτη του δανείου.

Το αίτημα εγκρίνεται αυτόματα νοουμένου ότι το δάνειο εξυπηρετείτο μέχρι και τις 29/02/2020.

Η μορφή του αιτήματος γίνεται βάσει του παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα μας.

Η αναστολή πληρωμής των δόσεων σε καμία περίπτωση συνεπάγεται παραβίαση των όρων της δανειακής σύμβασης και επομένως οι τράπεζες δεν μπορούν να χρεώνουν τόκους υπερημερίας.

Η εννιάμηνη περίοδος αναστολής, τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Άρα όσοι δανειολήπτες υποβάλουν άμεσα το αίτημα τους, θα τυγχάνουν αναστολής δόσης από τον Απρίλιο και έπειτα. Δηλαδή, εάν ένας δανειολήπτης υποβάλει το αίτημα του τον Μάιο, τότε η αναστολή που θα λάβει θα ισχύει για 8 μήνες.

Με την λήξη της περιόδου αναστολής, θα επιμηκύνεται η λήξη του δανείου για όσο καιρό απαιτείται μέχρι την εξόφληση εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Έτσι, εάν δεν συμφωνήσει ο δανειολήπτης θα ισχύουν τα πιο πάνω.

Σε ότι αφορά το θέμα του ανατοκισμού ζητούμε την απορρόφηση του κόστους αυτού από τις τράπεζες με καθαρή διαγραφή του ή μέσω αναδιάρθρωσης (π.χ. μείωση επιτοκίου) είτε να πληρωθεί από το κράτος όπως ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί και στην Ελλάδα.

 

 

Πηγή: economytoday.sigmalive.com