Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020), διευκρινίζει τα ακόλουθα:

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1.Ερώτηση: Πού μπορούμε να βρούμε το ειδικό έντυπο;

Απάντηση: Το ειδικό έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202003/615/docs/ekdilosi_endiaferontos.docx

 

2.Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των εντύπων; Τα έντυπα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά ή είναι υποχρεωτική η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό για την υποβολή τους;

Απάντηση: Η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική.  Η υποβολή των εντύπων μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεομοιότυπο (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός μεταβαίνοντας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό στην περίπτωση μόνο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης με άλλο τρόπο.

Στο Παράρτημα πιο κάτω επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών για αποστολή του εντύπου.

 

3.Ερώτηση: Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες ή υπάρχουν δύο ξεχωριστά;

Απάντηση: Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες.  Η μη υπογεγραμμένη Δήλωση που αποστέλλεται για αναστολή των δόσεων και τόκων γίνεται αποδεκτή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

 

4.Ερώτηση: Αν κάποιος έχει περισσότερα του ενός δάνεια και επιθυμεί αναστολή δόσης για μόνο κάποια συγκεκριμένα δάνεια, ενώ για άλλα επιθυμεί να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά, θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο για τα δάνεια για τα οποία δεν επιθυμεί να ανασταλούν οι δόσεις;

Απάντηση: Με τη συμπλήρωση του εντύπου ο δανειολήπτης δηλώνει την επιθυμία του για αναστολή δόσεων και τόκων για όλα τα δάνεια στα οποία είναι πρωτοοφειλέτης ή συνοφειλέτης.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο του εντύπου στο τέλος της  πρώτης παραγράφου  όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό  για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.

Σε περίπτωση που  επιθυμεί αναστολή πληρωμής για όλα τα δάνεια, τότε αφήνει κενό (ή διαγράφει) το συγκεκριμένο σημείο στο τέλος της πρώτης παραγράφου του εντύπου.

 

5.Ερώτηση: Υπάρχουν επιπτώσεις για όσους επιλέξουν αναστολή δόσεων; Θα γίνει μη εξυπηρετούμενο το δάνειο τους;

Απάντηση: Με βάση το Διάταγμα για περίοδο 9 μηνών, δηλαδή μέχρι 31.12.2020 η  αναστολή των δόσεων και τόκων δεν καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές μη εξυπηρετούμενες.

 

6.Ερώτηση: Το έντυπο αφορά μόνο δάνεια ή με αυτό μπορεί να γίνει αναστολή τόκων και ορίων τρεχούμενων λογαριασμών (overdrafts), όπως και πιστωτικών καρτών (credit cards);

Απάντηση: Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).

 

7.Ερώτηση: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει δάνειο σε κάποιο χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά υπάρχει μόνιμη εντολή καταβολής των δόσεων από άλλο χρηματοοικονομικό οργανισμό; Θα πρέπει να ενημερώνονται και τα δύο σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή των δόσεων και των τόκων;

Απάντηση: Όσοι αποστέλλουν τη Δήλωση για αναστολή των δόσεων και τόκων στον χρηματοοικονομικό τους οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα με σχετικές οδηγίες και τον χρηματοοικονομικό οργανισμό από το οποίο εμβάζονται οι δόσεις στην περίπτωση που αυτό είναι άλλο από το χρηματοοικονομικό οργανισμό στο οποίο διατηρούν τις πιστωτικές τους διευκολύνσεις.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Η καταχώρηση του ειδικού εντύπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου (fax) ή ταχυδρομικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή του εντύπου είναι ως πιο κάτω.

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

 Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)Τηλεομοιότυπο (fax)

 

Ταχυδρομική διεύθυνση
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ)[email protected]22840020Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15,

1065, Λευκωσία

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.[email protected]22840029Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15,

1065, Λευκωσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λευκωσία

 

[email protected]

 

 

22210699 

Δια χειρός παράδοση σε οποιοδήποτε Κατάστημα/ Επιχειρηματική Μονάδα (όπου η αίτηση δεν μπορεί να σταλεί με email ή fax)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λεμεσός

 

[email protected]

 

 

25502114
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λάρνακα

 

[email protected]

 

24655984
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Αμμόχωστος

 

[email protected]

 

24655984
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Πάφος

 

[email protected]

 

26505092
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Διεύθυνση Επιχειρήσεων

 

[email protected]22210749
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

APS

 

[email protected]

 

22311488

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Διεθνείς επιχειρήσεις

Λευκωσία

internationalbankingdivision@

hellenicbank.com

 

22501995
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Διεθνείς επιχειρήσεις

Λεμεσός

 

internationalbankingdivision@

hellenicbank.com

 

25502480
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Διεθνείς επιχειρήσεις

Λάρνακα

internationalbankingdivision@

hellenicbank.com

 

 

 

24659101
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ[email protected]22846600Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως

Λεωφ.  Αρχ. Μακαρίου Γ 50,

1065 Λευκωσία

ή

Τ.Θ. 21415,

1508 Λευκωσία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ[email protected]22503512Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης

T.Θ.23898

1687 Λευκωσία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ[email protected]25150380

25150331

Τράπεζα Κύπρου

Στασίνου 51,

Στρόβολος

2002 Λευκωσία

ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ[email protected]22880595Alpha Bank Cyprus Ltd, Τ.Θ. 21661

1596 Λευκωσία

ANCORIA BANK

Λευκωσία

[email protected]

 

 

 

22849110

 

 

Ancoria Bank

Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12,

1080 Λευκωσία.

ANCORIA BANK

Λεμεσός

 

25849310AncoriaBank

Γωνία Λεωφόρου Αρχ. ΙΙΙ 151 & Αγ. Φυλάξεως,

3021, Λεμεσός.

 

ANCORIA BANK

Λάρνακα

 

24849710AncoriaBank

Λεωφόρος Φανερωμένης 189 – 191, 6035, Λάρνακα.

 

ASTROBANK[email protected]Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.astrobank.com

 

EUROBANKTα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.eurobank.com.cy

 

RCB BANK[email protected]25342192Αμαθούντος 2

Τ.Θ. 56868

3310 Λεμεσός

SOCIETE GENERALE BANK[email protected]22399700

22399839

Societe Generale Bank Cyprus

Διγενή Ακρίτα 88

1061 Λευκωσία

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

 Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)Τηλεομοιότυπο (fax)Ταχυδρομική διεύθυνση
ΚΕΔΙΠΕΣ – Λευκωσία[email protected]

 

22672774Γρηγόρη Αυξεντίου 7 1096 Λευκωσία

 

 

ΚΕΔΙΠΕΣ – Λεμεσός[email protected]25554851Πατρ. Ιεροσολ. 16

4192 Ύψωναs

 

ΚΕΔΙΠΕΣ – Λάρνακα[email protected]Λεωφ. Παπανικολή 37

6053 Λάρνακα

 

ΚΕΔΙΠΕΣ – Αμμόχωστος[email protected]23740601Γρίβα Διγενή 4

5281 Παραλίμνι

 

ΚΕΔΙΠΕΣ – Πάφος[email protected]26932445Mήνωος 4

8041 Πάφος

 

APS Ltd[email protected]

 

22210664

 

Αμφίπολης 20

2ος όροφος

2025 Λευκωσία

 

B2KAPITAL[email protected]

 

25256107

 

Τ.Θ. 52704

4067 Λεμεσός

 

CAC CORAL

 

[email protected]

 

22 840026

 

Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 46

Κτίριο Medcon

2ος όροφος

1066 Λευκωσία

GORDIAN[email protected]

 

22812251

 

Τ.Θ. 20832

1664 Λευκωσία

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)Τηλεομοιότυπο (fax)Ταχυδρομική διεύθυνση
ANCORIA INSURANCE

 

[email protected]22498592Τ.Θ. 23415

1683 Λευκωσία

 

ALTIUS INSURANCE

 

[email protected]

 

22379206Τ.Θ. 26516

1640 Λευκωσία

 

ALLIANZ GLOBAL LIFE

 

[email protected]22016020Θεμιστοκλή Δέρβη 40

1066 Λευκωσία

 

CNP CYPRIALIFE

 

[email protected]22363407Τ.Θ. 20819

1664 Λευκωσία

 

ETHNIKI ASFALISTIKI (CYPRUS)

 

[email protected]22841096T.Θ. 16272

2087 Στρόβολος

 

EUROLIFE

 

[email protected]22341090T.Θ. 21655

1511 Λευκωσία

 

HELLENIC LIFE INSURANCE

 

[email protected]22450750Τ.Θ. 20672

1662 Λευκωσία

LIBERTY LIFE INSURANCE[email protected]22869350Τ.Θ. 26070

1666 Λευκωσία

METLIFE EUROPE[email protected]22845606Τ.Θ. 21383

1507 Λευκωσία

 

MINERVA INSURANCE

 

[email protected]22551717Τ.Θ. 23554

1684 Λευκωσία

 

PRIME INSURANCE

 

[email protected]22896001T. Θ. 22475

1522 Λευκωσία

 

UNIVERSAL LIFE INSURANCE

 

[email protected]22882200Τ. Θ. 21270

1505 Λευκωσία

 

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

 Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)Τηλεομοιότυπο (fax)Ταχυδρομική διεύθυνση
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

 

[email protected]22513143Λεωφ. Αθαλασσας 14, 4ος οροφος,

2011 Στροβολος

Λευκωσία

 

(ΝΝ/ΣΧ)