Εξυπηρέτηση πολιτών από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού ενημερώνουν το κοινό ότι η διαδικτυακή εφαρμογή / ιστοσελίδα JCC Smart για πληρωμή εισφορών πάνω σε αποδοχές του Φεβρουαρίου 2020 θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τις 14.4.2020.

 

Τονίζεται ότι επιπρόσθετα της πληρωμής μέσω της εφαρμογής JCC Smart, για να καταστεί δυνατή η καταχώρηση των αποδοχών των εργοδοτουμένων, όλοι οι εργοδότες καλούνται οπωσδήποτε όπως τοποθετήσουν το έντυπο «Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα των Υπηρεσιών.

 

Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τα πιο πάνω Έντυπα ΥΚΑ2-002 μέσω ταχυδρομείου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

– Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας                 

Λεωφόρος Αθαλάσσας 56, 1466 Στρόβολος Λευκωσία.

 

– Υποκατάστημα Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αγίου Ανδρέα

Ναυαρίνου 11, 1100 Λευκωσία.

 

– Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012 Λεμεσός.

 

– Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας

Φίλιου Τσιγαρίδη 1, 6023 Λάρνακα.

 

– Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου

Φιλικής Εταιρείας 1, 8047 Πάφος.

 

– Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου

Τ.Θ. 36007, 5385 Δερύνεια.

Όσον αφορά οφειλέτες που επιθυμούν να καταβάλουν εκπρόθεσμες οφειλές στα Ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να το πράξουν αποστέλλοντας ταχυδρομικώς επιταγή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υποκαταστήματα είτε τοποθετώντας επιταγή στο κιβώτιο που βρίσκεται στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υποκαταστήματα μαζί με σχετική επιστολή στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία τους και η περίοδος για την οποία επιθυμούν να καταβάλουν εισφορές.