Όλες οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας για τα σχέδια Μερικής/Πλήρους Αναστολής εργασιών, Αυτοτελών Εργαζόμενων, Ειδικού Επιδόματος

  1. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (13)
  2. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (12)
  3. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Σχεδίου των Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (11) (Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 13.4.2020 μέχρι τις 12.5.2020.)
  4. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση (10)
  5. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση 15
  6. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων Απόφαση (14)
  7. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών – Απόφαση (9)