Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων (Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων Απόφαση (Αρ. 14) του 2020 (Κ.Δ.Π.189/2020).

 

Βασικές Πρόνοιες του Σχεδίου

  • Ισχύει από 13/4/2020 μέχρι 12/5/2020 για οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020.

  • Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο στο Έντυπο ΕΕΑ.8.

  • Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός.

  • Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης