11/09/2020: 16+ Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 16+ νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020:

 

  1. ΟΚΥΠΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  2. ΟΚΥΠΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
  3. ΟΚΥΠΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
  4. ΟΚΥΠΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
  5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  6. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ (4) ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  7. ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ
  8. ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ