09/10/2020: 19 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία