23/10/2020: 7 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία