21/05/2021: 42 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 42 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 21 Μαΐου 2021:

 1. 7 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 2. 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 3. ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 4. ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 5. ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α’ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 6. ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 7. 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 8. ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 9. ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 12. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ