25/06/2021: 45 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 45 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021:

  1. 12 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Άμυνας, Υπουργείο Άμυνας
  2. 3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπουργείο Οικονομικών.
  3. 4 κενές μόνιμες θέσεις Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων
  4. 20 κενές μόνιμες θέσεις Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
  5. Κενή μόνιμη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  6. 1 Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων ή/και Ενεργειακών Διατάξεων
  7. 1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα  Τεχνολογία Λογισμικού  στο Τμήμα Πληροφορικής.
  8. 1 Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων ή/και Ενεργειακών Διατάξεων .
  9. 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ