30/07/2021: 27 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία