21/01/2022: 57+ Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 57+ νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022:

  1. 3 κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Άμυνας
  2. 7 κενές μόνιμες θέσεις Οδοντιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
  3. Απασχόληση οκτώ (8) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
  5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  6. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  7. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Μάρκετινγκ» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.
  8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)
  9. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ