11/02/2022: 45 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 45 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022:

 1. 2 κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Άμυνας, Υπουργείο Άμυνας
 2. 4 κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Άμυνας, Υπουργείο Άμυνας
 3. 11 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 4. 4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 5. 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 6. 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 7. 9 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
 9. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 10. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Ανακοίνωση/ανακοινώσεις Διεθνή/ών Οργανισμού/ών αναφορικά με την προκήρυξη κενής/ών θέσης/εων εργασίας:

 1. IT Project Officer

 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ