29/04/2022: 18 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 18 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου 2022:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  2. Μια (1) θέση βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Υπολογιστική Μηχανική Κατασκευών»
  3. Μια (1) θέση βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Υπεράκτιες Κατασκευές» ή «Παράκτια Μηχανική/Ακτομηχανική»
  4. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Πολιτική»
  5. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά»
  6. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χειρουργική Νοσηλευτική»
  7. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομικά» με εξειδίκευση στο Data Analytics ή Fintech ή Alternative ή Artificial Intelligence ή άλλα συναφή αντικείμενα με τα Χρηματοοικονομικά
  8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ