20/05/2022: 41 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 41 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 20 Μαϊου 2022:

 1. 22 κενές μόνιμες θέσεις Στενογράφου Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
 6. Κενή θέση Προϊστάμενου Κέντρου Ψυχικής Υγείας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 7. Κενή θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων στο Γραφείο Νομικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 8. Κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού (Παρασκευαστή Εργαστηρίων), στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 9. Κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού (Ιατρικά Μηχανήματα) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 10. Κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας) στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 11. Κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας) στη Σεισμική Τράπεζα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 12. Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Κοινωνική Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας.
 13. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Η’ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ