24/06/2022: 28 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία