19/08/2022: 10 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία