07/10/2022: 24 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία