20/01/2023: 22 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία