03/02/2023: Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

 

Κλικ εδώ για να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μας στο Viber.

Έχουν ανακοινωθεί νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023:

 1. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 2. Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τομέα Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
 3. 20 κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών.
 4. 30 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εσωτερικών Α’, Υπουργείο Εσωτερικών
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ενός (1) Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, η οποία αναμένεται να κενωθεί.
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2 θέσεις Πρόεδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία
 7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
 8. ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 11. 1 θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διοίκηση»
 12. 1 θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Επιχειρηματικότητα ή Καινοτομία»
 13. 1 θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διοίκηση Ξενοδοχείων ή/και Τουρισμού»
 14. 1 θέση στη βαθμίδα Καθηγήτριας/η ή Αναπληρώτριας/η Καθηγήτριας/η στην ειδικότητα: «Διοίκηση Ξενοδοχείων»
 15. ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 16. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 17. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 18. Το Υπουργείο Άμυνας ενδιαφέρεται να προσλάβει Οπλίτες με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά (ΣΥ.ΟΠ.)

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ

 


 

Ανακοινώσεις:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Αναφορικά με τη δημοσίευση της προκήρυξης πέντε (5) κενών θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Αρχαιολογικών Λειτουργών [Κλ. Α8, Α10 και Α11] στο Τμήμα Αρχαιοτήτων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Νέου Κυπριακού Μουσείου (ΝΚΜ), (Αριθμός Εφημερίδας 5501, Αριθμός γνωστοποίησης 92, ημερομηνίας 27/1/2023), το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, διευκρινίζει ότι,

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Κυπριακό Μουσείο, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη 1, 1097 Λευκωσία), ή να σταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου στη θυρίδα Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία. Στον φάκελο της αίτησης θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου/ης Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, θέσεις Αρχαιολογικού Λειτουργού, Αρ. Φακ.: 15.17.007.02». Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός του χρονικού περιθωρίου που αναφέρεται στην παράγραφο με αριθμό 4(x)(δ) της εν λόγω προκήρυξης.

Ηλεκτρονικές/ ψηφιακές αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

 


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Αναφορικά με τη δημοσίευση της προκήρυξης δέκα (10) κενών θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Συντηρητών [Κλ. Α8, Α10 και Α11] στο Τμήμα Αρχαιοτήτων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Νέου Κυπριακού Μουσείου (ΝΚΜ), (Αριθμός Εφημερίδας 5501, Αριθμός γνωστοποίησης 93, ημερομηνίας 27/1/2023), το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, διευκρινίζει ότι,

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Κυπριακό Μουσείο, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη 1, 1097 Λευκωσία), ή να σταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου στη θυρίδα Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία. Στον φάκελο της αίτησης θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου/ης Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, Συντηρητές, Αρ. Φακ.: 15.17.007.01». Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός του χρονικού περιθωρίου που αναφέρεται στην παράγραφο με αριθμό 4(x)(δ) της εν λόγω προκήρυξης.

Ηλεκτρονικές/ψηφιακές αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η μέγιστη μοριοδότηση για προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργο είναι (10) δέκα χρόνια, δηλαδή 0,5 μονάδα ανά 6 μήνες με μέγιστες τις (10) δέκα μονάδες και όχι (5) πέντε μονάδες όπως έχει, εκ παραδρομής, αναγραφεί στα Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση.

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, λόγω των πρόσφατων τροποποιήσεων στο Σύνταγμα και στις σχετικές νομοθεσίες για τα Οικογενειακά Δικαστήρια, ως και των σχετικών διαφοροποιήσεων σε ό,τι αφορά στα προσόντα διορισμού και στο διορίζον όργανο, οι προκηρύξεις με αριθμό γνωστοποίησης 1265, Επίσημη Εφημερίδα, Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 5485, ημερ. 2 Δεκεμβρίου 2022 για τη θέση Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου και με αριθμό γνωστοποίησης 997, Επίσημη Εφημερίδα, Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 5463, ημερ. 23 Σεπτεμβρίου 2022 για τη θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, ανακαλούνται.