10/03/2023: Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

 

Κλικ εδώ για να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μας στο Viber.

Έχουν ανακοινωθεί νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023:

 1. 9 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
 2. 3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, Νομική Υπηρεσία
 3. 11 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία
 4. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι είκοσι (20) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Ιδρυματικών Λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 5. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει θέσεις, τριών (3) Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία
 6. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δεκαοκτώ (18) θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
 10. ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 11. ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 12. 5 κενές θέσεις Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας
 13. ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 14. 2 κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ

 

 


Ανακοινώσεις:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών για την Κεντρική Διοίκηση, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5437 και αριθμό γνωστοποίησης 523, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, σημειώνεται ότι, εκ παραδρομής η θέση προκηρύχθηκε με τον τίτλο «Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών». Ο τίτλος της θέσης είναι «Λειτουργός Πληροφορικής Α’». Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα σημεία της θέσης (ωφελήματα, όροι εργοδότησης, απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες) παραμένουν όπως είχαν δημοσιευθεί.