12/05/2023: Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

 

Κλικ εδώ για να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μας στο Viber.

Έχουν ανακοινωθεί νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 2023:

  1. 60 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
  5. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ

 


Ανακοινώσεις:

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Σε συνέχεια προηγούμενης προκήρυξης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2022 και μετά τον διαχωρισμό του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώστου σε δύο ξεχωριστά Δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει πως δικαιολογείται η χορήγηση άδειας σε ιδιώτες επιδότες προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ιδιωτικών επιδόσεων και ζητείται η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 2 Ιουνίου 2023, για τη χορήγηση νέων αδειών Ιδιωτών Επτδοτών ως ακολούθως:

(α) Επαρχία Λάρνακας         2 νέες άδειες

(β) Επαρχία Αμμοχώστου      2 νέες άδειες

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι Λάρνακας και Αμμοχώστου οι οποίοι υπέβαλαν ήδη αίτηση κατά την προηγηθείσα δημοσίευση ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2022, θα θεωρούνται υποψήφιοι και στην παρούσα διαδικασία και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι άδειες επιδοτών που θα χορηγηθούν είναι επί προσωπικής βάσης και οι επιδότες που θα αδειοδοτηθούν θα εξουσιοδούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο και θα επέχουν θέση λειτουργού του Δικαστηρίου για να διενεργούν επιδόσεις σύμφωνα και βάσει των προνοιών της Διαταγής 5Β των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και την εξασφάλιση εντύπου αιτήσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διοικητικό Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στους οποίους και θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 


 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά με την προκήρυξη Πρόσληψης Λογιστικών Λειτουργών για τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5533 στις 05/05/2023, (Αρ. Γνωστοποίησης 527), η πρόταση «ΑΙΤΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» διαγράφεται.

 


 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά με την προκήρυξη Πρόσληψης Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών για τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5533 στις 05/05/2023, (Αρ. Γνωστοποίησης 528), η πρόταση «ΑΙΤΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» διαγράφεται.


 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΡΑΦΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά με την προκήρυξη Πρόσληψης Γραφέων για τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5533 στις 05/05/2023, (Αρ. Γνωστοποίησης 529), η πρόταση «ΑΙΤΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» διαγράφεται.


 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Σχετικά με την προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Ιατρικού Λειτουργού, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5511 και αριθμό γνωστοποίησης 245, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2023, σημειώνεται ότι, το σημείο Γ2 «Ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής ή/και Ιατροδικαστικής» διαφοροποιείται ως ακολούθως «Ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής και Ιατροδικαστικής».