11/08/2023: Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία