06/10/2023: Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

 

Κλικ εδώ για να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μας στο Viber.

Έχουν ανακοινωθεί νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023:

 1. 6 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας, Υφυπουργείο Τουρισμού
 2. 2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
 3. Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 4. 20 κενές μόνιμες θέσεις Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες
 5. 6 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Γενικό Λογιστήριο
 6. 4 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, Γενικό Λογιστήριο
 7. Κενή μόνιμη θέση Τεχνικού Φαρμακείου, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΠΑΦΟΥ
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 12. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 13. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
 14. ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ