12/01/2024: 17 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία