Γραπτές Εξετάσεις του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση 2019

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι Γραπτές Εξετάσεις του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση αρχίζουν το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019. Τόσο το πρόγραμμα όσο και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις εξετάσεις βρίσκονται αναρτημένες στον ειδικό ιστότοπο http://diorisimoi.moec.gov.cy τον οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται.

 

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο οποίο υπάρχουν τόσο το Δελτίο Υποψηφίου όσο και οι οδηγίες για την εξέταση. Οι υποψήφιοι πρέπει να τυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου και να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες.

 

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα στο Εξεταστικό Κέντρο που αναγράφεται στο Δελτίο Υποψηφίου τους και να έχουν μαζί τους τόσο το τυπωμένο Δελτίο Υποψηφίου που τους έχει σταλεί ηλεκτρονικά όσο και την ταυτότητά τους. Σε όσα γνωστικά αντικείμενα επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η υπολογιστική τους μηχανή να έχει εγκριθεί και σφραγιστεί εκ των προτέρων. Η σφράγιση των υπολογιστικών μηχανών θα γίνεται τις δύο πρώτες μέρες των εξετάσεων (Σάββατο, 16/11/2019 και Κυριακή, 17/11/2019) στα Εξεταστικά Κέντρα. 

 

Για πληροφορίες ή και προβλήματα σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934.