Αναβολή γραπτής εξέτασης για θέσεις τεχνικών μηχανικών και κτηματολογικών γραφέων

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση, η οποία θα διεξαγόταν το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 και ώρα 9:00πμ, στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, στη Λευκωσία, για πλήρωση κενών θέσεων Τεχνικών Μηχανικών και Κτηματολογικών Γραφέων αναβάλλεται. Η αναβολή γίνεται στο πλαίσιο των πρόσφατων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19). Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω θέσεις θα ενημερωθούν έγκαιρα.