Έλεγχος 20,000 εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην 1η φάση άρσης μέτρων – Δωρεάν παραχώρηση μασκών για μερική κάλυψη των αναγκών

Έλεγχος 20,000 εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην 1η φάση άρσης μέτρων – Δωρεάν παραχώρηση μασκών για μερική κάλυψη των αναγκών

 

Στον έλεγχο επιπλέον 20,000 εργαζόμενων, των οποίων οι επιχειρήσεις θα επαναδραστηριοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας.

 

Σχετική απόφαση έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας την πρόταση που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, κατόπιν σύστασης από την επιδημιολογική ομάδα. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής που εξ αρχής εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για ενίσχυση των ελέγχων στον πληθυσμό της Κύπρου και σε συνέχεια του Προγράμματος ελέγχου 20,000 εργαζόμενων στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την Εθνική Φρουρά, την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, του Προγράμματος ελέγχου 2,000 εργαζόμενων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων και οίκους ευγηρίας καθώς και του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου 800 ατόμων.

 

Στο νέο Πρόγραμμα θα εξεταστούν 20,000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων της α’ φάσης και θα έχουν άμεση επαφή με το κοινό. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο διενέργειας της εξέτασης θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύστασης από το Υπουργείο Υγείας για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εργαζόμενους του λιανικού εμπορίου που εξυπηρετούν κοινό, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρησης μασκών στις επιχειρήσεις αυτές για κάλυψη μέρους των αναγκών τους. Δωρεάν παραχώρηση μασκών θα δοθεί και στα τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου εξυπηρετείται κοινό.