Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 73.200 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη €21,9εκ. στο Β’ Εξάμηνο του 2020

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Β’ Εξάμηνο 2020. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, όλες οι εγκριθείσες προδιαγραφές, καθώς και τα εγκριθέντα προγράμματα κατάρτισης για το Α’ Εξάμηνο 2020, εγκρίθηκαν και για το Β’ Εξάμηνο 2020 χωρίς την υποβολή αιτήσεων από τα ΚΕΚ, και μάλιστα με τη δυνατότητα εφαρμογής αριθμού προγραμμάτων που είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό που είχε εγκριθεί για το Α’ Εξάμηνο 2020.

Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς, στοχεύουν στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων.  Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκπαίδευση εκπαιδευτών, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με ουσιαστικά οφέλη για την παραγωγικότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται μόνο από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση της ΑνΑΔ για άμεση προώθηση της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συμβάλει στην παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τα ΚΕΚ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα προγράμματα κατάρτισης τόσο με κατά πρόσωπο εκπαίδευση όσο και με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ή και με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Σχετικό είναι το Συμπλήρωμα Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης», το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 26η Μαρτίου 2020.

 

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

Τα προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Εγκρίθηκαν 2.432 προγράμματα για συμμετοχή 68.100 ατόμων με συνολική δαπάνη €19εκ.

 

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου. Στα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 56 προγράμματα για συμμετοχή 1.600 ατόμων με συνολική δαπάνη €2,4εκ.

 

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα.  Εγκρίθηκαν 124 προγράμματα για συμμετοχή 3.500 ατόμων με συνολική δαπάνη €0,5εκ.

 

Πρόσθετα, η ΑνΑΔ δίνει τη δυνατότητα στα ΚΕΚ να υποβάλουν αριθμό νέων προδιαγραφών και προγραμμάτων κατάρτισης την περίοδο από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 για εφαρμογή μέσα στην περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο έγγραφο «Ρυθμίσεις για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020».

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο της ΑνΑΔ www.anad.org.cy, όπου βρίσκονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ΚΕΚ.  Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξασφαλίσουν σχετικό παραπεμπτικό.

 

(ΕΚ/ΕΧΡ)