Σεμινάρια παροχέων για τη χρήση του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ανακοινώνει την έναρξη σειράς δωρεάν σεμιναρίων για την  εκμάθηση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ για προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, φαρμακοποιούς και διευθυντές εργαστηρίων. Τα σεμινάρια μπορεί να παρακολουθήσει και υποστηρικτικό προσωπικό των παροχέων το οποίο θα χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφορικής.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για τον τρόπο λειτουργίας τους στο ΓεΣΥ μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ για τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • δημιουργία επίσκεψης δικαιούχων
 • έκδοση παραπεμπτικών
 • συνταγογράφηση
 • υποβολή απαιτήσεων
 • εκτέλεση συνταγών από φαρμακοποιούς
 • διεκπεραίωση εργαστηριακών εξετάσεων από εργαστήρια

 

Επιπλέον θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες συμπληρωματικό υλικό εκπαίδευσης, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για εγγεγραμμένους παροχείς του ΓεΣΥ.

 

Η πρώτη σειρά σεμιναρίων θα διεξαχθεί στη Λευκωσία ως ακολούθως:

 • Για προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς:
  23 Μαρτίου 2019, Σάββατο και ώρα 09:00-12:00
  Γραφεία Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Κλήμεντος 17-19, Αίθουσα Ευρώπη, 1061 Λευκωσία
 • Για εργαστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας εγγραφής στο ΓεΣΥ):
  23 Μαρτίου 2019, Σάββατο και ώρα 15:00-18:00
  Γραφεία Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Κλήμεντος 17-19, Αίθουσα Ευρώπη, 1061 Λευκωσία.
 • Για φαρμακοποιούς (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας εγγραφής στο ΓεΣΥ):
  27 Μαρτίου 2019, Τετάρτη και ώρα 16:00-19:00
  Γραφεία Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Κλήμεντος 17-19, Αίθουσα Ευρώπη, 1061 Λευκωσία

 

Θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τα επόμενα σεμινάρια.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://surveys.gesy.org.cy/s/provider-kick-off-seminars/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης για το ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].