17 Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου σε συνεργασία με τον Εθνικό Γαλλικό Οργανισμό Campus France προσφέρουν υποτροφίες για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχονται μέσω του Campus France, αρμόδιου φορέα για την προώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για τις προπτυχιακές σπουδές το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προσφέρει 11 υποτροφίες. Οι υποτροφίες αυτές προσφέρονται στους άριστους μαθητές (18,5/20 στο απολυτήριο) και που είναι κάτοχοι του Β1 DELF.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρονται 6 υποτροφίες στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές με καλό γενικό και είναι κάτοχοι του Β2 DELF.

 

Δικαιούχοι είναι πρόσωπα που:

  • κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι για διάρκεια τριών ετών, πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών και συνεχίζουν να διαμένουν (στην Κύπρο), κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους.
  • δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 για προπτυχιακές σπουδές και την ηλικία των 40 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 για μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CAMPUS FRANCEΤΙ καλύπτουν τα ακόλουθα:

  • Καταβολή της μηνιαίας χορηγίας στους υποτρόφους, από την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μηνός.
  • Ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού της ιατρικής κάλυψης σε διαπραγματεύσιμο ποσό επί εθνικού επιπέδου και εγγραφή του φοιτητή σε μια επιπρόσθετη μη κερδοσκοπική εγκεκριμένη φοιτητική ασφάλεια (Mutuelle Etudiante). Η εγγραφή σε μια «Φοιτητική Ασφάλεια» (επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη) είναι υποχρεωτική. (Νοείται ότι, η οικογένεια του υποτρόφου, η οποία επιθυμεί να διαμένει στη Γαλλία, είναι κάτω από την ευθύνη του υποτρόφου και δεν μπορεί να καλύπτεται από τη «Φοιτητική Ασφάλεια» με την οποία συμβλήθηκε το CAMPUS FRANCE για τον υπότροφο).
  • Παροχή βοήθειας στους φοιτητές για εξασφάλιση στέγης στην πανεπιστημιακή εστία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει.
  • Προσφορά υπηρεσιών/συμβουλών ιδιαίτερα από τα περιφερειακά κέντρα C.R.O.U.S (Centres Regionaux et locaux des Oeuvres University et Scolaires), που διαθέτει το CAMPUS FRANCE.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το γαλλικό κράτος παραχωρεί σε όλους τους φοιτητές (Γάλλους και ξένους) επιχορήγηση ενοικίου ανάλογα με το ενοίκιο που πληρώνουν

 

Προθεσμία: 12 Ιουλίου 2018

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση της αίτησης.