Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αποτελεσματικός Πωλητής» από το ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Αποτελεσματικός Πωλητής» διάρκειας εφτά (7) ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου 2019 από τις 8.30 πμ μέχρι 4.30 μμ στο Κέντρο Παραγωγικότητας που βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77 στη Λευκωσία.

 

Το επάγγελμα του πωλητή είναι ένα από τα πιο απαιτητικά, συναρπαστικά, δυναμικά και συνεχώς μεταβαλλόμενα επαγγέλματα στον κόσμο, το οποίο αποτελεί, ίσως, το πιο νευραλγικό κομμάτι κάθε επιχείρησης. Ένας πωλητής για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να εφαρμόζει δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και πειθούς συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση και πώληση των προϊόντων στα οποία στοχεύει. 

 

Το πρόγραμμα «Αποτελεσματικός Πωλητής» απευθύνεται σε επαγγελματίες που  ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του πωλητή.

 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι €95,00 το άτομο. Η επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €76,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €19,00. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].