Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αναλάβει τη διοργάνωση Γραπτών Εξετάσεων για τις πιο πάνω διαδικασίες πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία. Η πρώτη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7) θα διεξαχθεί το Σάββατο 19.10.2019.Η δεύτερη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8) θα διεξαχθεί το Σάββατο 2.11.2019.

 

Οι πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Αμμοχώστου και της Πάφου.

 

Όσοι κατέχουν θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Επιτηρητές, Βοηθοί Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων στις πιο πάνω Εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στελέχωσης εξεταστικών κέντρωνη οποία βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας http://www.moec.gov.cy.

 

Για τις θέσεις Επιτηρητή Εξεταστικών Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α1-Α8, ενώ για τις θέσεις Βοηθού Υπευθύνου και Υπευθύνου  Εξεταστικών Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α10 και άνω.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος για να εργαστεί στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις είναι να διαθέτει προσωπική ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τονίζεται ότι από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση από άλλον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής ενδιαφέροντος θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). Σημειώνεται ότι, μετά τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων Επιτηρητών, Βοηθών Υπευθύνων και Υπευθύνων, θα ακολουθήσει ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων, η οποία αναμένεται να γίνει κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων που προηγούνται της κάθε εξέτασης.

 

Τονίζεται ότι η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποστηρίζεται από κινητό τηλέφωνο ή tablet. Μπορεί να υποβληθεί δήλωση ενδιαφέροντος μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Σημειώνεται ότι σε όλους όσοι θα εργαστούν κατά την ημέρα της εξέτασης θα καταβληθεί αμοιβή με βάση τις εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934 και 22582929.